<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-4421280171182183435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bah

Jeg har ikke orket å blogge i dag. Humøret er ikke på topp etter å ha vært hos psykologen. Jeg fikk beskjed blant annet om at mitt jernnivå(?) står på 4 og et normalt menneske skal ha 12. Kroppen min har det absolutt ikke bra for tiden pga null mat og i verste fall om det her fortsetter kan hjertet mitt stoppe og jeg falle om død. Enkelt og greit. Det var ikke nyheter jeg ville høre for å si det sånn.. Ble livredd og det ødela dagen. Alle her er bekymret og fremover må jeg ofte ta ekg og masse blodprøver for å følge med. Jeg klarer ikke spise, har null matlyst og ser meg selv som veldig tykk. Aner ikke hvordan jeg skal klare å spise eller noe fremover nå. Og alle rundt meg sier at jeg må spise.. Ja, skulle ønske det var så enkelt. Da hadde jeg vel spist da. Jeg er jo ikke helt dum heller, er vel ingen som faktisk prøver å ødelegge kroppen sin og få hjertet sitt til å stanse.

Nok syting.. Nå er det strikking, lese litt i bok og legge meg. Ha en fin kveld!

3. mars 2009


29 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.