<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-4421280171182183435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Oh fuck it

Jeg har skikkelig dårlig selvtillit for tiden. Alle innlegg jeg skriver på bloggen tenker jeg "gud så dårlig, hvorfor skulle noen orke å lese det her?". Når jeg blar nedover i bloggen blir jeg nesten litt flau. Jeg ser ut som en hest på alle bildene og jeg har lagt på meg masse. Prøver å posere på måter for skjule det men det funker ikke, jeg ser ut som en kjøttkake uansett.

Jeg har også byttet tabletter, zoloft funket ikke at all så nå går jeg på seroxat. Kan ikke si at jeg merker at de funker heller. Føler at jeg aldri blir bedre uansett hva. Også føler jeg for å være bare hjemme for tiden, har ikke sett de fleste vennene mine på lenge nå.

Jeg takler ikke å se meg i speilet, jeg hater kroppen min og ansiktet mitt.

Og negative kommentarer på bloggen er veldig.. vanskelig å takle. Jeg burde sikkert ikke blogget siden jeg tar meg så nær av ting men jeg elsker å blogge, også er det jo mye positive kommentarer også som betyr så utrolig mye. =)

Det her ble veldig rotete.. Men jeg måtte bare få det ut, skrive alt jeg følte for å si etterhvert som jeg kom på det så da ble det sånn. Og nei jeg skriver ikke dette for å medfølelse.

Etiketter:


3. januar 2009


32 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.