<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-4421280171182183435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Leopard


Jeg elsker blusen men om 2 mnd er det sikkert sånn "hva tenkte jeg på?" Har et veldig hat/elsk forhold til leopard og andre dyreprinter, det går skikkelig opp og ned.

Jeg har så julestemning i dag. Det er så koselig. Skjer så mye gøy fremover. Mamma får juleferie på tirsdag og etter det går alle dagene med til å vaske, rydde, bake kaker,shoppe også har vi frisørtime som jeg gleder meg til.

Den 23 skal vi hente bror og kjæresten på flyplassen og det gruer jeg meg egentlig til.. Hun er fra Hellas og snakker bare engelsk og når jeg snakker engelsk på skolen eller for meg selv så er jeg veldig flink(det var ikke ment som skryt men jeg vet at jeg er god i engelsk :p) men når jeg skal snakke foran familien blir jeg skikkelig flau. Haha. Orker ikke repetere fjoråret, jeg og pus hentet de på flyplassen og hun begynte å spørre masse spørsmål om tvillingene jeg passet da og jeg bare "well they are getting so big now and they... eeehm. ooh. øøh." Fikk helt blackout og glemte hva jeg skulle si, jeg sank ned i setet, tente meg en røyk og sa ikke så mye mer den kvelden :p

Faen, nå er klokka snart halv 3 og jeg har lovet Øyvind å lage middag til han kommer hjem. Jeg må bare løpe og starte. Vi snakkes senere =)

Etiketter:


12. desember 2008


18 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.