<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-5097274981350773468', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Last night
I går var utrolig gøy. :D Alle på plassen er skikkelig hyggelig og alle snakker med alle.

I dag er vi invitert på fors av 2 forskjellige personer vi så absolutt ikke kjenner, haha. De virket koselig så vi blir nok å dra. Og etter det skal alle på bygdefest. Kan bli veldig interessant. :-p

Jeg drakk i går selv om jeg ikke burde pga tablettene og jeg fikk min straff i natt... Jeg våknet 100 ganger og hele rommet snurret rundt, jeg ble livredd og klamret meg til dyna og trodde jeg skulle dø. Alle her sier det er normalt og at det kan skje når man har drukket for mye osv, det har ihvertfall ikke skjedd meg så jeg tror det er tablettene men kan jo også bare være at jeg drakk litt for mye litt for fort.

Nei nå skal jeg spise frokost. Ja frokost klokken 16:00. :-p Haha. Turte jo ikke stå opp av senga før nå fordi alt snurret, trodde jeg kom til å besvime om jeg sto opp.

Forresten: Litt komisk hvor mye "makt" bloggkoll egentlig har, innlegget jeg postet i går kveld dukket aldri opp på bloggkoll og det ble bare 5 kommentarer. Det er jo ikke så rart da, folk tenkte vel at jeg ikke postet nye innlegg og derfor ikke orket å titte innom. Eller jeg gikk utifra at det var derfor ihvertfall. :-p

Etiketter: , , ,


27. desember 2008


12 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.