<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-4421280171182183435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gimme


Jeg sier god morgen med bilde av den typ lekreste veska på jord. Rød Chanel jumbo. AH.

Jeg sto opp ca halv 10 i dag, det er første gang på flere år at jeg er så tidlig oppe på en lørdag. :o Jeg aner kke hva jeg skal gjøre i dag, dagen blir jo så lang siden jeg sto opp så tidlig. Haha. Mamma og pappa skal til byen, pus er på bowling. Jeg er bare trøtt og orker ikke dra ut. Kanskje jeg skulle begynne å scrappe litt? Jeg kjøpte meg scrapbook i går. Hoho. Jeg som ikke eier fantasi, kommer ikke til å bli noe fint :-p

Fortalte jeg forresten at jeg har sluttet med zoloft og nå går på seroxat? Zoloft gjorde meg bare mye verre og med en gang jeg sluttet på de ble alt mye bedre. Nå går ting ganske bra. Jeg klarer så utrolig mye mer og det føles veldig deilig, jeg vet ikke om det er seroxaten som gjør meg bedre eller om det bare er meg selv, jeg håper ihvertfall det er meg selv. Det sies jo at det tar ca 1-2 mnd før medisinen begynner å virke og jeg har kun gått på den i en uke så. =)

Nei nå skal jeg gå å fikse meg litt frokost. Jeg fikk lyst på kokt egg og brødskive. Yummy.


Etiketter:


13. desember 2008


12 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.