<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-5097274981350773468', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Oh my godOh, de skoene her er så utrolig fine.... Jeg trenger nye skoooo!


Jeg var egentlig ikke hos en vanlig lege i dag, jeg var på voksenpsykiatrisk avdeling. Jeg skal begynne hos ny psykolog og jeg har i dag begynt på antidepressive tabletter,de heter zoloft(om noen har erfraringer send meg gjerne en mail eller skriv en kommentar). Jeg har aldri prøvd sånne tabletter før og er veldig spent på hvordan ting vil bli. Jeg sliter fortsatt med litt ting selv om jeg ikke har anoreksi lenger, er mye deprimert og har en del angst. Tenkte egentlig ikke at jeg skulle skrive om det men det er jo egentlig ingenting å være flau over, jeg burde heller være åpen om det. Kanskje det kan hjelpe andre til å gjøre det samme? =)

I kveld er jeg hjemme og slapper av. Ligger på sofaen og er kjempekvalm, lurer på om det er pga tablettene. Skal prøve å få i meg litt mat. Også har jeg jo en episode gossip girl jeg ikke har sett ennå! Yay :)

Etiketter:


5. november 2008


35 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.