<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d349435502596776188\x26blogName\x3dRenates+verden\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://renatefashion.blogspot.com/\x26vt\x3d-4421280171182183435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I`m so happy


Jeg bruker farger ;o Høhø. Skjørtet er forresten nytt.

Jeg har vært hos legen i dag, hadde det helt grusomt i morrest før jeg dro. Jeg er hypokonder og trodde jeg skulle få høre at jeg hadde 2 mnd igjen å leve. Jeg finner ofte kuler og tror hele tiden det er kreft, legen kunne trøste meg med at jeg absolutt ikke hadde kreft, at hjertet mitt dunket fint og at alt egentlig var som det skulle. Jeg danset seriøst på veien hjem. Hah.

Laget en videoblogg på turen hjem også, men når jeg kom hjem fant jeg ut at jeg hadde filmet paraplyen min så den planen gikk i vasken. Haha. Det er vanskelig å holde en paraply,filme seg selv,snakke og gå samtidig. Får prøve igjen i morgen or something :-p

Nå skal jeg gå å spise. Klarte ikke spise før jeg dro så er utsultet. Jeg skal spise pytt i panne og drikke cola. Yum. Vi snakkes senere:-)

Etiketter: ,


29. september 2008


28 kommentarer legg inn en kommentar

Favoritter
Petra
Lina
Linda-Mari
Lena
Maria
Elin Kling
Jak & Jil
Michaela
Ingunn
Emma
Arkivet
 • august 2007
 • oktober 2007
 • november 2007
 • desember 2007
 • januar 2008
 • februar 2008
 • mars 2008
 • april 2008
 • mai 2008
 • juni 2008
 • juli 2008
 • august 2008
 • september 2008
 • oktober 2008
 • november 2008
 • desember 2008
 • januar 2009
 • februar 2009
 • mars 2009

 • Layouten
  Designet av Ine.
  Få din egen?

  Renate

  Hei jeg heter Renate og velkommen til min blogg :-) Her skriver jeg om mote og legger ut mine outfits. Send meg en e-mail?
  Counter
  Besøkende siden februar 2007:
  website hit counter


  Shop
  Besøk min salgsblogg hvor du kan kjøpe billige klær,sko og smykker! Klikk her for å gå til salgsbloggen.
  Annonser

  Dersom du vil annonsere her, ta kontakt med meg på e-mail.